Nachname Vorname Fächer
Althof Dr. Arnhild Bi, Ph
Arste Patricia Ku
Aslany Nahid Fachkraft für Integration
Balg Katharina Bi, G
Bartenstein Marcel D, PP, Ku
Bartoszek Verena F, L
Bogert Stephan D, Pa, SW
Bollermann Christian If, M
Brandt Fabio E, G
Brazda Kamila D, G
Breidbach Dr. Michael M, Ph
Carius Rebecca D, G
Correnz Christoph M, Sp
Dahmen Sarah D, E
Damschen Ulrich E, kR
Dechêne-Heucher Ursula Ch, Ek, M
Drewe Ute D, Pa, Lit, Darst. Spiel
Ebel Katrin D, It, Lit, Darst. Spiel
Fiebig Gisela E, Ek
Flecken Sarah G, kR
Foegen-Rumsmüller Kerstin M, L, kR
Furmanski Yannick Ek, Sp
Gebb Nicole F, It
Georg Benjamin S, E
Gerhards Michael Ch, Ph
Gregor Annette D, G
Hansen Stefanie D, S
Heinrichs Sylvia D, Pa
Heuckmann Anna M, Bi
Hoffmann David E, Sp
Höpfner Rolf F, SW
Jahn Johanna D, G
Jansen Martina D, Bi
Jansen-Karanatsios Michael M, If, Ch
Jeckel Gabriele D, E, SW
Kaiser Philipp Bi, Ch
Karanatsiou Soi D, SW
Knipping Birgit L, kR
Kurtz Bernhard Ph, Sp
Lamboy Jennifer M, Ek
Lange Anja L, Bi
v. Laufenberg-Pingen Maria E, SW
Maskell Nicholas E, Sp
Meier Eva D, E
Meimberg Dorit E, Bi
Meinecke Ellen Ch, Sp, M
Menzel Henryk Ek, Sp
Michaelis Nadine Mu, G
Modarressie Dr. Ricarda M, Bi
Müller Marcia Ch, G, Ph
Nieth Petra M, kR
Nimtsch Florian If, M
Otten-Frasadakis Claudia F, It
Peukert Marius Sp, Ek
Reschke Stefanie E, kR
Richter Rene D, SW
Rogner Ronja M, Bi
Schmitz Hannah D, M
Semmelmann-Werner Simone eR
Spilles Julia E, eR
Thies Stephan D, L
Töpler Zora Bi, Sp
van Bonn Anja L, G
Wennmacher Manuel Ch, P, Ph
Weyand Tina F, Mu
Wickert-Kilincel Annika E, It, P, Ku
Wolfgarten Christina M, S
 

Wir respektieren den Willen der Kolleginnen und Kollegen, auf dieser Seite nicht genannt zu werden. Deshalb ist die Liste nicht vollständig.